RANGER 8B

Ölçüləri, HхEхD: 1881 × 1804 × 624 mm
Çəkisi: 176 kg

RANGER 8B drying cabinets is used for drying up to 12-16 bulletproof vests and 8 pairs of shoes.

Ranger-5, Ranger-8, Ranger-8Б modelləri, hər birinin ayrıca qurutma rejimini idarəetmə sistemi olan iki ayrı seksiyadan ibarətdir. Böyük seksiya paltarları qurutmaq üçün nəzərdə  tutulmuşdur. Aşağıdakı iş rejimləri mövcuddur:

 • «qızdırmadan qurutma»;
 • «temperaturun dəqiq saxlanması 400;
 • «temperaturun dəqiq saxlanması 600;
 • söndürüldüyü zaman qızdırıcı elementin 1 dəqiqə ərzində soyudulma rejimi;
 • quraşdırılmış 4 saatdan sonra avtomatik söndürmə taymeri

İkinci (kiçik) seksiya yalnız ayaqqabıları qurutmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qurutma, ayaqqabıları isti hava verən xüsusi qol borulara asmaqla həyata keçirilir. Aşağıdakı iş rejimləri mövcuddur:

 • «qızdırmadan qurutma»;
 • «temperaturun dəqiq saxlanması 400;
 • qızdırıcı elementin söndürüldüyü zaman 1 dəqiqə ərzində soyudulma rejimi;
 • quraşdırılmış 4 saatdan sonra avtomatik söndürmə taymeri

Bütün paltar qurutma şkafları və ayaqqabı qurutma modulları yaş paltar və ayaqqabıların ilkin sıxma olmadan qurudulmasına imkan verir.

Bütün paltar qurutma şkafları və ayaqqabı qurutma modulları quraşdırılmış idarəetmə kontrolleri vasitəsilə elektron idarəetmə sxeminə malikdir.

Bütün paltar qurutma şkafları və ayaqqabı qurutma modulları əriyən qoruyucu sayəsində (ilkin vəziyyətə qaytarmadan) bərk qızdırmadan mühafizə ilə təchiz olunmuşdur.

Bütün paltar qurutma şkafları və ayaqqabı qurutma modullarının torpaqlanması elektrik şnurunun çəngəlindəki torpaqlama damarı və torpaqlama kontaktı ilə aparılır, əlavə torpaqlama konturu tələb olunmur.

Bütün paltar qurutma şkaflarının komplektində xarici havalandırma sisteminə qoşulmaq üçün flans var.

Paltar qurutma şkafları və ayaqqabı qurutma modulları aşağıdakı texniki şərtlərə uyğun hazırlanır: TŞ 43468-001-63605508-2014 «Qurutma şkafları, ayaqqabı qurutma modullar».

Paltar qurutma şkafları və ayaqqabı qurutma modullarının Gömrük İttifaqının Texniki Reqlamentlərinin tələblərinə uyğunluq sertifikatları və Avropa İttifaqının AŞ sertifikatları var.

Sertifikatların, texniki şərtlərin və test protokollarının surətləri ayrıca tələb olduqda təqdim edilə bilər.

 

RANGER-5, RANGER-8, RANGER-8Б modellərinin texniki xüsusiyyətləri

 

RANGER-5

RANGER-8

RANGER-8Б

Qabarit ölçüləri (hündürlüyü, eni, dərinliyi)

1881×1404×624*mm

1881×1804×624*mm

Komplektdə çıxarıla bilən torşəkilli rəflərin sayı

1 əd.

Rəfə maksimum yükləmə

10 kq

Komplektdə paltarasanlar üçün tirlərin sayı

1 əd.

Paltarasanlar üçün tirlərə maksimum yükləmə

20 kq

Zirehli jiletlərin asılması üçün tirlərin sayı

2 əd.

Zirehli jiletlərin asılması üçün tirlərə maksimum yükləmə    

60 kq

Ayaqqabının asılması üçün çıxarıla bilən qol boruların sayı

12 əd.

16 əd.

Ayaqqabının asılması üçün çıxarıla bilən qol borulara maksimum yükləmə

3 kq

Komplektdə havanın xaricə sovurulması üçün nəzərdə tutulmuş flansların sayı

2 əd.

Havanın xaricə sovurulması üçün nəzərdə tutulmuş flansın diametri

120 və ya 125 mm

Elektrik şnurunun uzunluğu

2,5 m

Şkafın torpaqlanması

elektrik şnurunun çəngəlindəki torpaqlama damarı və torpaqlama kontaktı vasitəsilə

Gərginlik

230V/50Hz

Tangensial ventilyatorların sayı

2 əd.

Tangensial ventilyatorun məhsuldarlığı

Paltar bölməsi

300 m3/saat

Ayaqqabı bölməsi

Tangensial ventilyatorun elektrik mühərrikinin gücü

Paltar bölməsi

53 Vt

Ayaqqabı bölməsi

53 Vt

Qızdırıcı elementin tipi

iynəşəkilli mika

Qızdırıcı elementlərin sayı

2 əd.

Qızdırıcı elementin gücü

Paltar bölməsi

2000 Vt

Ayaqqabı bölməsi

1000 Vt

İş rejimi

Paltar bölməsi

 • qızdırmadan qurudulma
 • temperaturun dəqiq saxlanması 400;
 • temperaturun dəqiq saxlanması 600;
 • söndürüldüyü zaman qızdırıcı elementin 1 dəqiqə ərzində soyudulma rejimi;

Ayaqqabı bölməsi

 • qızdırmadan qurudulma
 • temperaturun dəqiq saxlanması 400;
 • söndürüldüyü zaman qızdırıcı elementin 1 dəqiqə ərzində soyudulma rejimi;
Sabit avtomatik söndürmə qurğusu olan taymer

Paltar bölməsi

 • 4 saatdan sonra avtomatik söndürülmə
 • əllə söndürmə (taymersiz)

Ayaqqabı bölməsi

 • 4 saatdan sonra avtomatik söndürülmə
 • əllə söndürmə (taymersiz)
Bərk qızdırmadan mühafizə

Paltar bölməsi

əriyən qoruyucu (ilkin vəziyyətə qayıtmadan)

Ayaqqabı bölməsi

əriyən qoruyucu (ilkin vəziyyətə qayıtmadan)
Xalis çəki 170,7 kq 175,4 kq 179,5 kq

* hava çəkən flans daxil deyil

geri qayıtmaq