Əsas səhifə / Kataloqu / ÇİLİNGƏR DƏZGAHLARININ

ÇİLİNGƏR DƏZGAHLARININ

«KMK zavod» şirkəti, sənaye müəssisələrinə, istehsalat emalat¬xanalarına, avtoservislərə öz dizaynı və istehsalı olan ToollBox seriyasından çilingər dəzgahlarını təklif edir. Bütün çilingər dəzgahları, karkas quruluşuna və istifadə olunan materiallara görə ağır yüklərə davamlıdırlar. Karkas tipli quruluş, zəruri hallarda, dəzgahı hidravlik əl arabaları və ya forkliftin köməyi ilə hərəkət etdirməyə imkan verir.

«KMK Zavod» tərəfindən hazırlanmış çilingər dəzgahını əldə etmək bir növ konstruktor əldə etmək deməkdir. Müxtəlif komplektasiya variantları və eninə görə üç ölçü tipinin mövcudluğu hər ustaya uyğun ayrıca iş yerinin hazırlanmasına imkan verir.

Çilingər dəzgahlarının bütün modelləri üçün əlavə seçimlər və aksesuarlar mövcuddur:

  • Asanlıqla üzərinə alətlər (kəlbətinlər, açarlar, vintaçanlar, elektrik alətləri və s.) üçün müxtəlif ölçülü rəflər və qarmaqlar quraşdırılan deşilmiş ekran.
  • Deşilmiş ekran iki müstəvidə tənzimləmə qabiliyyəti olan çıraqla də təchiz edilə bilər
  • Antiseptik tərkiblə hopdurulmuş fanerdən hazırlanmış mizin üst taxtası, sinklənmiş təbəqəsiz
  • Eni 280, 420, 560mm olan ekran rəfləri
  • Açar tutqacı, vintaçan tutqacı, 50 və 80 mm uzunluğunda olan iki cür qarmaq
  • Tumbalar arasında quraşdırılan əlavə rəflər
  • Yeşiklərə rezin xalılar